תקומה – גן הדר

קייטנת קיץ גנים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 01/07-07/08 שעות: 07:30-16:00

שוקדה – גן שקד

קייטנת קיץ גנים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 01/07-07/08 שעות: 07:30-16:00

שובה – גן שרה

קייטנת קיץ גנים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 01/07-07/08 שעות: 07:30-16:00

שובה- גן ברוש

קייטנת קיץ גנים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 01/07-07/08 שעות: 07:30-16:00