קייטנת המשך גן קשת

קייטנות המשך קיץ גני ילדים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 24/07/2024-08/08/2024 שעות: 07:30-16:00

קייטנת המשך גן תמר

קייטנות המשך קיץ גני ילדים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 24/07/2024-08/08/2024 שעות: 07:30-16:00