גן בית נביעה שובה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

קייטנות גנים המשך

קייטנת המשך לילדי הגנים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 26/07/2021-05/085/2021 שעות: 07:30-16:00

גן הדר תקומה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

גן אתרוג תקומה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

גן ענבר תושיה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

גן אודם תושיה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

גן עומרים שיבולים

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

גן שקד שוקדה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

גן ניצן שוקדה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .

גן שרה שובה

קייטנות גני הילדים אשר מתקיימות בקיץ . בליווי של גננות וסייעות עם הכשרה והשתלמות בדגש על צמצום פערים לימודיים. ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 04/07/2021-25/07/2021 שעות: 07:30-16:00 18/07/2021 –  יום ראשון תשעה באב לא  תתקיים הקייטנה .