קייטנת גן ברוש/ שרה

קייטנות  קיץ גני ילדים ימי פעילות א’-ה’ מתאריך: 02/07/2024-22/07/2024 שעות: 07:30-16:00