נבחרת רובוטיקה FLL חוץ, ד’-ח’

“הנבחרת מטפחת ילדים ונוער מצטיינים ואלו ייצגו את הנבחרת בתחרויות בארץ ואף בעולם. בנבחרת נתעסק בטכנולוגיות חדישות ומתקדמות ונפתח מוצרים וממשקים מעניינים במיוחד .”

נבחרת רובוטיקה FLL ד’-ח’

“הנבחרת מטפחת ילדים ונוער מצטיינים ואלו ייצגו את הנבחרת בתחרויות בארץ ואף בעולם. בנבחרת נתעסק בטכנולוגיות חדישות ומתקדמות ונפתח מוצרים וממשקים מעניינים במיוחד .”

קייטנה מדעית

בכל שנה, לאחר קייטנת בית ספר של החופש, מרכז מדעים מפעיל קייטנה מדעית לשבוע נוסף. בקייטנו זו טועמים הילדים כמה  נושאים בתחום המדע: פיזיקה, רובוטיקה, אסטרונומיה ועוד. קייטנה זו מסובסדת ע”י משרד המדע.

חוג אסטרונומיה מתקדמים

ניישר קו עם הידע הקיים של הילדים ומשיך להעמיק בתחום האסטרונומיה, החיים בחלל, אסטרונאוטים, ההתיישבות במאדים תוך צפיה במיצגים בפלניטריום, בניית דגמים ועוד…

חוג אסטרונומיה מתחילים

נכיר את עולם האסטרונומיה, מערכת השמש, הירח ועוד תוך צפייה חוויתית בפלניטריום של הנושא הנלמד, יצירות בהתאם ועוד