מקהלת ילדים

שירה משותפת במקהלה, הכוללת תרגול פיתוח קול ופיתוח שמיעה. הופעות שנתיות. החוג שייך לפרוייקט “חוג לכל ילד” לכיתות ד-‘-ה’ בלבד לתושבי שדות -נגב בלבד לא ניתן לבטל חוג לכל ילד .

דרבוקה קבוצתי

במסגרת החוג נלמד פיתוח חוש קצב ומקצב בסגנונות שונים החוג שייך לפרוייקט “חוג לכל ילד” לכיתות ד-‘-ה’ בלבד לתושבי שדות -נגב בלבד לא ניתן לבטל חוג לכל ילד .

חליל צד קבוצתי

במסגרת החוג נלמד את יסודות הנגינה בכלי ושילובם בהרכב החוג שייך לפרוייקט “חוג לכל ילד” לכיתות ד-‘-ה’ בלבד לתושבי שדות -נגב בלבד לא ניתן לבטל חוג לכל ילד .

חצוצרה קבוצתי

במסגרת החוג נלמד את יסודות הנגינה בכלי הפריטה, ושילובם בהרכב החוג שייך לפרוייקט “חוג לכל ילד” לכיתות ד-‘-ה’ בלבד לתושבי שדות -נגב בלבד לא ניתן לבטל חוג לכל ילד .

כינור קבוצתי

במסגרת החוג נלמד את יסודות הנגינה בכלי הפריטה, ושילובם בהרכב החוג שייך לפרוייקט “חוג לכל ילד” לכיתות ד-‘-ה’ בלבד לתושבי שדות -נגב בלבד לא ניתן לבטל חוג לכל ילד .

מנדולינה קבוצתי

במסגרת החוג נלמד את יסודות הנגינה בכלי הפריטה, ושילובם בהרכבים החוג שייך לפרוייקט “חוג לכל ילד” לכיתות ד-‘-ה’ בלבד לתושבי שדות -נגב בלבד לא ניתן לבטל חוג לכל ילד .

עוד פרטני

במסגרת החוג נלמד את יסודות הנגינה בכלי העוד השונים ושילובם בהרכבים

כינור קבוצתי

במסגרת החוג נלמד את יסודות הנגינה בכלי הנשיפה השונים ושילובם בהרכבים מגיל 9 ומעלה