כלי נשיפה פרטני

חלילית, נאי, חליל צד, קלרינט שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה

כלי נשיפה- זוגי

חלילית, נאי, חליל צד, קלרינט שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה

כלי נשיפה פרטני

חלילית, נאי, חליל צד, קלרינט שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה

כלי נשיפה זוגי

חלילית, נאי, חליל צד, קלרינט שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה

פסנתר פרטני

שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה

אורגנית פרטני

שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה

אורגנית זוגי

שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לזוגות לבני 7 ומעלה

כינור פרטני

שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה

גיטרה פרטני

גיטרה קלאסית /חשמלית בס שיעורי נגינה הכוללים תאוריה מוסקלית וחשיפה למגוון סיגנונות . לבני 7 ומעלה