פייטנות

לימוד עקרונות השירה המקהלתית בדגש על עבודה קהילתית לכל הגילאים