פרטי הצהרון
הזנה

הזנה-סעד דעת

כיתות: א, ב
עלות הצהרון: 127 ש"ח
תיאור הצהרון

ארוחה חמה בימי הצהרון

דילוג לתוכן