פרטי הצהרון
הזנה

הזנה כיתות א’-ו’ סעד דעת- יומיים בשבוע

כיתות: יסודי
עלות: 143 ש"ח
תיאור הצהרון

ארוחה חמה

יומיים בשבוע 143 ש”ח לכל התקופה

דילוג לתוכן